Czas oczekiwania na wysyłkę do 14 dni. Sweterek MODERN dostępny od ręki!

Szukaj

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego keepwool.com (dalej: „Sklep Internetowy”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest spółka pod firmą AHA Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A/2, 00-193 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5252793132, REGON: 383762032, KRS: 0000804699 (dalej: "keepwool").

Dane osobowe zbierane przez keepwool za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

keepwool dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających i rejestrujących się w Sklepie Internetowym.

DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ i PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe klienta przetwarzane są przez keepwool we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i świadczeniem usług w nim oferowanych (dalej: „Usługi”).

Cel przetwarzania: 

W zależności od wyboru, może to być:

- realizacja zamówień

- realizacja płatności

- realizacja wysyłki

- przesyłanie newslettera

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje dane: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość; adres e-mail; numer telefonu. 

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do keepwool jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie zakupowym uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia klienta.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe klienta. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego (Shoplo);

- podmiot realizujący dostawę towarów (furgonetka.pl; Poczta Polska, kurierzy DHL, DPD, UPS, Fedex, inPost, RUCH);

- dostawca płatności (Santander Bank Polska; Blue Media SA);

- biuro księgowe;

- hostingodawca;

- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe klienta podane w celu wykonania umowy, przetwarzane są przez keepwool tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

POLITYKA COOKIES, ADRES IP

Sklep Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one przez keepwool na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

Najczęściej wykorzystywane przez keepwool typy plików cookies to:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

keepwool może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.

Adres IP jest wykorzystywany przez keepwool przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

UPRAWNIENIA KLIENTA

Każdemu klientowi przysługują następujące prawa:

- dostęp do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

- do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

- do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

- do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

- do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

- do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

- do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

Informujemy, że nie działamy wbrew woli naszych Klientów, a stosowne świadczenia będziemy rozpatrywać najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Ponadto nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych z gromadzenia/udostępniania danych.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Pytania/wnioski o skorzystanie z praw z zakresu Polityki Prywatności prosimy o przesłanie na adres keepwoolwarsaw@op.pl .